1. Nya pass strålar persondata till obehöriga med radiovågor

2. Hemlig kod i fotokopior och utskrifter från skrivare

3. Automatisk kartläggning av chattares vänskapsrelationer

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Big Brother Bulletin. Nr 13, 2004

Utgiven 22 okt 2004. Sveriges enda publikation om tendenserna till ett storebror-ser-dig-samhälle. Utgivare: Pär Ström. Hör till min bok "Övervakad".


- Skicka vidare: Det är tillåtet att vidarebefordra BBB via epost.
- Abonnera på BBB (gratis): Skicka ett tomt email till bbb@atomer.se
- Avsluta abonnemang: Skicka ett tomt mail till ej-bbb@atomer.se 
- Citera: Om författare och källa anges är det tillåtet att citera kortare stycken ur BBB
- Reproducera hela artikeln i tryck eller på webben? Kontakta undertecknad för villkor.

- Tipsa mig gärna om intressanta företeelser att skriva om! Svara på detta email.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Skriv gärna en insändare till BBB!

 

 

1. NYA PASS STRÅLAR PERSONDATA TILL OBEHÖRIGA MED RADIOVÅGOR

 

Med början i januari ska amerikanska myndigheter börja utförda radiopass – pass med inbyggda så kallade RFID-chips. Det handlar enkelt uttryckt om en slags radiosändare, som skickar iväg information om passägarens namn, adress, födelsedag, födelseplats samt ett foto på vederbörande. Vem som helst som sätter upp en antenn på ett smart sätt kan komma att snappa upp personinformation från förbipasserande – utan att de berörda ens märker det. Även i Sverige kan vi komma att få radiopass.

 

Bild: Exempel på radiopass. På högra sidan, som ett vågrätt band, syns själva chippet. Rektangeln som täcker nästan hela den högra sidan är antennen, tryckt med elektrisk trycksvärta.

 

 

Syftet med de nya radiopassen är att försvåra förfalskningar. På köpet underlättas passkontrollen vid gränspassager, eftersom passen kan avläsas med radiovågor på ett visst avstånd. Förmodligen, även om detta inte är klart utsagt, är det meningen att detta avstånd ska vara mycket kort (kanske 10-20 cm). Med kraftiga RFID-läsare och stora antenner kan det dock bli möjligt att avläsa informationen på större avstånd, så att exempelvis människor som passerar genom en dörr får sina personuppgifter ofrivilligt avlästa och registrerade.

 

Informationen i passen kommer inte att krypteras, utan ska lagras i klartext. Skälet till det är att USA finner det alltför riskabelt att dela med sig av sina krypteringsalgoritmer till andra länder. Tanken är nämligen att andra länder ska följa efter USA och införa RFID-pass för sina medborgare. Förmodligen blir det så, eftersom den internationella organisationen för civilflyg, ICAO, i sina tekniska specifikationer för pass nyligen har valt att inkludera RFID-chips.

 

I förra veckan fick fyra företag en order från US Government Printing Office på prototypchips med 64 kb minne och RFID-läsare för omedelbar leverans. Redan i januari ska diplomater och anställda vid amerikanska utrikesdepartementet erhålla de nya passen, medan ordinära medborgare ge sig till tåls till i vår. Man beräknar att cirka 1 miljon radiopass kommer att utfärdas redan under 2005, och 2006 ska alla nya pass som utfärdas i USA vara av detta slag.

 

Om personinformation lagrad i klartext kan avläsas med en antenn blir frestelsen stor för exempelvis hotell, biluthyrare, växlingskontor och andra som har stor kontaktyta med resande att sätta upp RFID-läsare på strategiska ställen och börja bygga upp personregister. Det hävdar i alla fall välrenommerade medborgarrättsorganisationer i USA, såsom Electronic Frontier Foundation och American Civil Liberties Union. Likaså kan radiopassen underlätta identitetsstöld och förföljelse (så kallad stalking). En jurist vid Electronic Privacy Foundation, Lee Tien, kallar radiopassen för “en fasa för integriteten”.

 

Bakgrund om RFID:

Akronymen står för Radio Frequency Identification. Det är en ca 60 år gammal teknologi som den allra senaste tiden upplevt något av ett genombrott. Många RFID-chips är mycket små och tunna, och kallas därför ibland för ”smarta etiketter” (vissa typer är små nog att gjutas in i papper). Den typ som här är aktuell behöver inget batteri, utan hämtar sin energi från den radiovåg som RFID-läsaren sänder ut (och får därför evigt liv). Det bör betonas att det finns svårigheter med att avläsa RFID-chips på stora avstånd. Exempelvis kan radiokommunikationen störas av mynt i plånboken om denna förvaras intill passet. Genom att stoppa in sitt pass i ett hölje av metall stoppar man radiovågorna, ett knep som alltså kan användas för att förhindra obehörig avläsning av personuppgifter. I främst USA och England pågår ett intensivt och välfinansierat utvecklingsarbete som syftar till att ersätta streckkoder på varor i butiker med RFID-chips. Kritiker menar att detta kan göra det möjligt för främlingar att med en antenn avläsa vad en människa har för underkläder, vilket innehåll hon har i handväskan, och så vidare.

 

 

 

2. HEMLIG KOD I FOTOKOPIOR OCH UTSKRIFTER FRÅN SKRIVARE

 

Forskare i USA har utvecklat en teknik som gör det möjligt att spåra vilken skrivare som ett visst papper har kommit från. Amerikanska myndigheter deltar i projektet, och den 5 november kommer resultaten att presenteras på en stor konferens. Redan idag används över hela världen en liknande teknik i alla färgkopiatorer – varje kopia innehåller osynlig information om vilken kopiator den är gjord på. Hemlighetsmakeriet är dock stort.

 

När det gäller skrivare är det forskare vid Purdue University som utvecklat tekniken. Det har skett med finansiering från National Science Foundation, som lyder under den amerikanska regeringen. Det hela bygger på så kallade digitala vattenstämplar – variationer i svärtan på papperet som är osynliga för ett mänskligt öga men som med hjälp av en hemlig programvara ger ett ID-nummer. Detta ska vara knutet till ett visst skrivarexemplar, om systemet införs.

 

Man utnyttjar ett fenomen som kallas ”banding”, en i vanliga fall oönskad tendens hos skrivare att producera svaga horisontella ränder på papperet (se bild nedan). I det här fallet skapas medvetet en svag, för ögat osynlig banding.

 

 

 

 

Bild: Den övre bilden är utan ”banding”, medan den undre har en kraftig ”banding”. I det här exemplet är ränderna övertydliga. För den hemliga märkningen av utskrifter används samma princip men så svagt att det mänskliga ögat inte kan uppfatta variationerna. Märkningen fungerar även för dokument med bara text. Källa: Purdue University.

 

 

Hittills har teknologin anpassats för laserskrivare. Den kommer dock att utvecklas så att den även fungerar på bläckstråleskrivare berättar en av projektets ledare, professor Edward J. Delp vid Purdue University. Han menar att tekniken är lämplig för att säkerställa olika dokuments äkthet, men att den också med fördel kan användas för ”homeland security”. Det senare är ett ganska luddigt men mycket ofta använt begrepp, uppfunnet i USA efter den 11 september. Amerikanska Secret Service deltar i forskningsprojektet, och ser bland annat möjligheter att spåra terrorister i andra länder med de hemliga koderna i utskrivna papper.

 

Färgkopiatorer värdlen över har sedan en tid en motsvarande teknologi. Från början var syftet att göra det lättare att spåra upp sedelförfalskare, men nu verkar användningsområdet ha breddats. För kopiatorer finns ett flertal teknologier. De enklare är gemensamma för de olika kopiatortillverkarna, men därutöver har varje tillverkare gått vidare och utvecklat kraftfullare egna system. Det finns ett visst inslag av internationellt samarbete på området.

 

Jag har försökt få fram mera information, men hemlighetsmakeriet är stort och de flesta av mina frågor möts av ”inga kommentarer”. Dock bekräftar en källa på Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping att spårning med hjälp av märkta fotokopior även används av svensk polis, och att den i princip används mot alla typer av brott (alltså inte bara sedelförfalskningar).

 

Det senare är en indikation på att så kallad ”ändamålsglidning” redan har inträffat på detta område. Ändamålsglidning är när teknik eller information som skaffats i ett visst syfte med tiden börjar användas även i andra syften.

 

Det är flera frågor man skulle vilja ha svar på. Finns det ett gemensamt internationellt register över världens alla kopiatorer, eller har varje kopiatortillverkare sitt eget register? Hur långt har man gått för att samla in namn på kopiatorernas köpare? Vilka har tillgång till denna information? Vad krävs för att få ut information, krävs det exempelvis en domstolsorder?

 

Som vanligt när det gäller denna typ av frågor ställs man inför ett etiskt dilemma. Visst är det nödvändigt att med kraft motverka sedelförfalskningar, eftersom vårt samhälles ekonomiska system bygger på tilltron till sedlar som betalningsmedel. Vidare är det förstås mycket angeläget att avslöja terrorister, klara upp exempelvis mord och på andra sätt bekämpa grov brottslighet.

 

Å andra sidan är man inne på en farlig väg ur ett demokrati- och integritetsperspektiv om man successivt avskaffar anonymiteten i samhället. Det är ingen slump att rösthemligheten och brevhemligheten betraktas som heliga i ett rättssamhälle. Om vi får ett samhälle där människor inte riktigt vågar uttrycka alla typer av åsikter i ett vanligt pappersbrev, av rädsla för att bli spårade och utsatta för repressalier, försvårar vi politisk opposition och gör riskerna ännu större än de redan är för de så viktiga ”whistle blowers” (ett utmärkt engelskt ord för personer som inifrån en organisation avslöjar mygel eller andra missförhållanden).

 

Spårbarhet i färgkopior och utskrifter från skrivare är ju inte den enda attacken på anonymiteten i pappersbunden kommunikation. Amerikanska myndigheter studerar på fullt allvar möjligheten att göra frimärken ”smarta”, så att de innehåller information om avsändare, tid och plats (jag har tidigare skrivit om detta här). En sådan teknologi skulle innebära dödsstöten för brevhemligheten. Anonymiteten är ett mycket viktigt socialt skydd och en förutsättning för demokrati och äkta personlig frihet. Vi måste slå vakt om anonymiteten, som på sikt faktiskt är utrotningshotad om rådande samhällstrend håller i sig.

 

 

 

3. AUTOMATISK KARTLÄGGNING AV CHATTARES VÄNSKAPSRELATIONER

 

Amerikanska forskare ska försöka utveckla en programvara som automatiskt kan övervaka så kallade chattrum på internet, det vill säga webbplatser där människor kommunicerar med varandra. Målet är automatisk kartläggning av relationer och grupperingar – alltså svar på frågan ”vem känner vem?”.

 

Det hela ska ske med hjälp av mönsterigenkänning, en term som används allt oftare i polisiära sammanhang och vid terroristjakt. Det går ut på att använda avancerade matematiska algoritmer i en programvara för att hitta mönster och värdefull information i det som för en människa bara verkar vara ett enormt och helt ostrukturerat berg av ointressanta data.

 

I det här fallet är det alltså chattares dialog som ska analyseras. Utvecklingsprojektet ska drivas av Rensselaer Polytechnic Institute under ledning av professor Bulent Yener. En statistisk profil av meddelandena som skickas till chattrum ska skapas baserat på klockslaget för varje inlägg. Projektet finansieras (liksom projektet som beskrevs i artikel 2 ovan) av National Science Foundation, som är underställt den amerikanska regeringen.

 

Anslaget från dem, som är på $157.673, har tilldelats inom ramen för stiftelsens satsning på kriget mot terrorn. Nyhetsbyrån AP har kontaktat FBI och CIA om saken, men dessa vill inte kommentera projektet.

 

Mark Rasch, före detta chef för det amerikanska Justitiedepartementets enhet för datorbrott, säger att ett sådant här chattrumsövervakningssystem skulle vara ett steg i riktning mot införande av det mycket kritiserade (och till slut skrinlagda) generella övervakningssystemet Total Information Awareness (efter en tid omdöpt till Terrorism Information Awareness).

 

- Det är förmågan att samla in och analysera väldiga mängder data som skapar integritetsproblem, även om varje liten bit av information var för sig inte är särskilt känslig, säger han.

 

 

Bild:  Exempel på datorframställt sociogram, det vill säga en bild över människors vänskapsnätverk

 

 

 

4. INSÄNDARE

 

Debatten måste tas nu!

 

Just nu skapas alla förutsättningar för ett övervakningssamhälle. Tekniska pusselbitar faller på plats i en rasande fart. Saker som kameror, hårddiskutrymme och mjukvara blir billigare och billigare, och kan därmed användas på fler ställen. Nya it-infrastrukturer som internet, 3G med mera skapar helt nya möjligheter att samla och analysera data. Men våra lagar hänger inte med och den breda allmänhetens medvetenhet är låg.

 

Vad är en rimlig nivå på övervakning? Var går gränsen mellan personlig integritet och behovet av rationella och säkra övervakningsmetoder? Vad kan vi, tack vare teknisk utveckling, göra i morgon med de data som samlas in för harmlösa behov idag? Vem övervakar de som övervakar oss? Frågorna är många.

 

Svaret kan vi bara få genom att diskutera, debattera och fundera och vi måste göra det nu – när övervakningsfunktionerna är på plats och datat väl är insamlat finns i praktiken ingen återvändo. Vi kan inte heller lägga frågeställningarna i enbart IT-folkets händer. De här gränsdragningarna handlar nämligen inte om IT utan om sociala hänsynstaganden, juridik och ett stort mått filosofi.

 

Det förvånar mig att så få tycks intresserade av frågeställningarna. Det här handlar om vanliga människors framtida vardag och just nu hanteras de här frågorna nästan helt av en självgående teknisk utveckling, utan reflektioner kring de mjuka värden som man borde väga in.

 

Pär Abrahamsson

IT-konsult med eget företag

par@infobyte.se

 

 

Förbjud ekonomiska förmåner för chippade människor!

 

Apropå artikeln i förra BBB om diskoteket Baja Beach Club som opererar in mikrochips i sina stamkunder: Det är märkligt vad man kan få människor till bara spriten och röjjet blir lätttillgängligt. När man under dessa "festliga" omständigheter testar RFID-märkning av människor blir det viktigare att köpa grogg smidigt än att betänka de katastrofala konsekvenserna för den personliga integriteten.

 

”De små stegens tyranni” fortsätter med all säkerhet med att banker och affärskedjor lockar människor att chippa sig genom att erbjuda extrapriser och andra förmåner enbart för de chippade. Mindre bemedlade människor kommer att bli tvungna att chippa sej för att få familjeekonomin att gå runt.      

 

Vi går mot George Orwells framtidsbeskrivning upphöjt till 10. Nu är det dags att avslöja dessa planer för allmänheten. Vi bör därför införa en lag som förbjuder ekonomiska förmåner specifikt riktade till chippade människor!

 

Gary Molander

gary.molander@wtnord.net

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Läs mer i min bok "Övervakad"
Där ägnar jag 303 sidor åt storebrorssamhället. Utkom i slutet av förra året. Mera info på www.atomerochbitar.se/overvakad. Boken kan köpas där eller i handeln.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Tipsa mig gärna!
Jag tar tacksamt emot tips på storebrorstendenser som bör belysas, inom Sverige eller utomlands. Det går bra att göra Reply på detta email.

 

Skriv en insändare!

Vad tycker du? Skriv gärna en insändare. Skicka den till par@atomer.se, eller svara helt enkelt på detta mail.

 

Är du oroad?

Känner du oro inför utvecklingen mot ett storebrorssamhälle? Vill du göra något? Du kan enkelt dra ditt strå till stacken genom att sprida information om detta nyhetsbrev. Vidarebefordra det, och tipsa om att man kan bli abonnent på BBB på adressen www.atomer.se/bbb

 

Arkiv - tidigare BBB

Tidigare utgåvor av Big Brother Bulletin finns på http://www.atomer.se/nyhetsbbb.html.

 

BBB som krönika i en tidning?

Hör av dig om du har en publikation och är intresserad av att införa en krönika om storebrorsfrågor.

 


Pär Ström
Civilingenjör, IT-strateg och författare
Atomer och bitar AB
www.atomer.se
par@atomer.se
Tel 0709-699 411
 
AVSLUTA abonnemang på BBB: Skicka ett tomt mail till ej-bbb@atomer.se (måste göras från den epost-adress med vilken du är abonnent).